Zihinsel Engelli Destek Programı

Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireyler Destek Eğitimi Programı

Erken çocukluk döneminden çocukluk çağına, çocukluk çağından yetişkinlik dönemine kadar zihinsel yetersizliğe sahip tüm yaş guplarının var olan kalıntılarından en üst seviyede faydalanılarak onların potansiyellerini arttırman ve sosyal yaşama uyumlarını sağlamak için alan mezunu özel eğitimcilerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.